Media vemo

DESPRE NOI

LogoMediaVemoforGmailPublicitatea, sub diverse forme, reprezintă cheia oricărei afaceri, iar de asta ne vom ocupa dacă apelezi la serviciile noastre. Fie că este vorba de promovare prin diverse metode, de crearea unui site sau de campanii pentru firma ta, menite să te ajute să ai mai mulţi clienţi, noi ne vom ocupa de toate aceste lucruri. Iată activităţile pe care le putem desfăşura, pentru ca tu şi compania ta să iasă în evidenţă şi să aibă cât mai multe căi de comunicare cu publicul ţintă:

Activităţi de editare a cărţilor

Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare

Activităţi de editare a ziarelor

Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor

Alte activităţi de editare

Activităţi de editare a altor produse software

Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală

Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

Activităţi ale portalurilor web

Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.

Servicii de reprezentare media

Activităţi fotografice

Activităţi de design specializat

Activităţi fotografice

Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat

Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor

Activităţi de creaţie artistică